021-43000063

لنوو

لنوو می خواهد "همزاد هوش مصنوعی" شخصی خود را بسازد

/ai-twin-lenovo

لنوو (Lenovo) در رویداد Tech World 2023 خود، مفهوم "هوش مصنوعی برای همه" را معرفی کرده است. اما ایده‌ی "همزاد هوش مصنوعی" (AI twin) بیشتر توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است. این ایده به ایجاد یک دستیار هوش مصنوعی متصل به هویت و شرکت شما می‌پردازد که قادر است وظایف هوشمند را به نمایندگی از شما انجام دهد. این همزاد هوش مصنوعی با جمع‌آوری داده‌های شخصی کاربر، نیازها و راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد که به صورت خودکار و مستقل عمل می‌کند.