021-43000063

فن ماینر


فن رک


فن رک نوعی فن است که برای خنک نگه داشتن تجهیزات داخل رک شبکه استفاده می‌شود. رک‌ها محفظه‌هایی هستند که برای سازماندهی و نگهداری تجهیزات شبکه مانند سرورها، سوئیچ‌ها، روترها و مودم‌ها استفاده می‌شوند. گرم شدن بیش از حد این تجهیزات می‌تواند عملکرد آنها را کاهش دهد و باعث آسیب به آنها شود.


دسته‌بندی