021-43000063

فن کارت گرافیک


فن کارت گرافیک


فن کارت گرافیک قطعه‌ای ضروری در کارت گرافیک شماست که برای خنک نگه داشتن GPU (واحد پردازش گرافیکی) عمل می‌کند. GPU هنگام پردازش گرافیک‌های سنگین مانند بازی‌ها و برنامه‌های ویرایش ویدیو گرم می‌شود و اگر به درستی خنک نشود، می‌تواند آسیب ببیند یا عملکرد آن کاهش  یابد.


دسته‌بندی