021-43000063

کابل RS232


کابل RS232


کابل RS232 (که به آن کابل سریال، DB9 یا COM نیز می‌گویند) نوعی کابل است که برای اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر به منظور تبادل داده به صورت سریال استفاده می‌شود.


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی