021-43000063

کابل برق گرافیک


کابل برق گرافیک


کابل برق گرافیک (یا کابل PCIe Power) نوعی کابل است که برای تامین برق کارت گرافیک (GPU) از منبع تغذیه (PSU) کامپیوتر استفاده می‌شود. این کابل از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

  • یک سر کانکتور 6 یا 8 پین: این سر کابل به کانکتور برق روی کارت گرافیک وصل می‌شود. دو نوع رایج کانکتور برق کارت گرافیک وجود دارد:
    • 6 پین: این نوع کانکتور برای کارت‌های گرافیک با توان کم تا متوسط استفاده می‌شود.
    • 8 پین: این نوع کانکتور برای کارت‌های گرافیک با توان بالا استفاده می‌شود.
  • یک سر کانکتور Molex یا SATA: این سر کابل به منبع تغذیه کامپیوتر وصل می‌شود. دو نوع رایج کانکتور برق منبع تغذیه برای کارت گرافیک وجود دارد:
    • Molex:  این نوع کانکتور در منبع تغذیه‌های قدیمی‌تر رایج است.
    • SATA:  این نوع کانکتور در منبع تغذیه‌های جدیدتر رایج است.

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی