021-43000063

اترنت

از فناوری PoE چه ‌می‌دانیم؟

/what-is-poe-and-how-does-it-work

احتمالا شما نیز در هنگام خرید انواع تجهیزات شبکه با عبارت پشتیبانی از PoE مواجه شده باشید. شاید برای شما سوال پیش آمده‌ باشد که این عبارت سه حرفی چه معنایی دارد. با این مطلب همراه باشید تا این استاندارد بسیار مشهور و مهم را به شما معرفی کنیم.