021-43000063

چت جی پی تی

یکپارچه‌سازی چت‌جی‌پی‌تی در خودروها به لطف DS Automobiles به واقعیت پیوست

/chatgpt-integration-in-cars

چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) در سال گذشته راه‌اندازی شد و به عنوان محبوب‌ترین چت‌بات هوش مصنوعی در جهان شناخته شد. اکنون شرکت DS Automobiles با یک فتح جدید در دنیای هوش مصنوعی، چت‌جی‌پی‌تی را با خودروهای خود یکپارچه کرده است. این چت‌بات هوش مصنوعی به طرز مشابهی با الکسا یا سیری در خودروها عمل می‌کند.