021-43000063

پردازنده های نسل چهاردهم اینتل

پردازنده‌های نسل چهاردهم Meteor Lake

/meteor-lake

Meteor Lake یکی از پردازنده‌های نسل چهاردهم شرکت اینتل است که در نیمه دوم سال 2023 منتظر ارائه آن هستیم.