021-43000063

صفحه نمایش

مانیتورهای خمیده در مقابل مانیتورهای تخت: چه مزایایی در مانیتورهای خمیده وجود دارد؟

/curved-vs-flat-monitors

مانیتورهای خمیده در مقابل مانیتورهای تخت: چه مزایایی در مانیتورهای خمیده وجود دارد؟ مانیتورهای خمیده تکنولوژی نسبتاً جدیدی هستند، اما به سرعت در میان کاربران رواج پیدا می‌کنند و مانیتورهای تخت را پشت سر می‌گذارند. چرا باید سراغ آن‌ها رفت؟ مزایایی برای مانیتورهای خمیده به خاطر طراحی خاص آن‌ها وجود دارد، از جمله کاهش خستگی چشم و زاویه دید بهتر.