فروشگاه اچ پی کالا با پرداخت درب محل و تحویل 3 تا 5 ساعته در تهران و 24 تا 48 ساعته در سایر نقاط کشور!!!

۴ محصول یافت شد
نحوه نمایش:
TP-LINK Archer C5400X Wireless Tri Band Gigabit Router دارای هشت عدد آنتن قابل جدا شدن استانداردهای روتر IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n دارای گواهی نامه های CE, FCC, RoHS
TP-LINK Archer C5400 Wireless Tri Band Gigabit Router دارای هشت عدد آنتن قابل جدا شدن استانداردهای روتر IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n دارای گواهی نامه های CE, FCC, RoHS
TP-Link Archer C4000 Tri-Band Wireless Router دارای شش عدد آنتن قابل جدا شدن استانداردهای روتر IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n دارای گواهی نامه های CE, FCC, RoHS
TP-Link Archer C3200 Tri-Band AC3200 Wireless Router دارای سه عدد آنتن غیر قابل جدا شدن استانداردهای روتر IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n دارای گواهی نامه های CE, FCC, RoHS
محصول ۱ - ۲۵ از ۴