۲۳ محصول یافت شد
BAFO Cat.5 SFTP 305m Cable نوع کابل SFTP طبقه‌بندی CAT5 متراژ حلقه 305 متر
BAFO Cat.5 UTP 305m Cable نوع کابل UTP طبقه‌بندی CAT5 متراژ حلقه 305 متر
Bafo CAT5 Patch cord cable 5m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 500 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
Bafo CAT5 Patch cord cable 10m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 1000 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
Bafo CAT5 Patch cord cable 3m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 300 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
Bafo CAT5 Patch cord cable 0.6m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 60 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
Bafo CAT5 Patch cord cable 1m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 100 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
Bafo CAT5 Patch cord cable 2m کابل شبکه UTP CAT5 دارای دو سوکت RJ45 طول کابل 200 سانتی متر دارای انعطاف پذیری بالا رشته های سیم از جنس مسی با رسانایی بالا گارانتی یک ماهه منتخب نوین
K-NET Network Cable cat5 2m کابل شبکه CAT5 با طول 200 سانتی متر کیفیت و عملکرد مناسب استفاده از کابل به منظور اتصال چند کامپیوتر و وسایل تحت شبکه
K-NET Network Cable cat5 3m کابل شبکه CAT5 با طول 300 سانتی متر کیفیت و عملکرد مناسب استفاده از کابل به منظور اتصال چند کامپیوتر و وسایل تحت شبکه
P-net Network Cable cat5 20m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر  یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین  
P-net Network Cable cat5 15m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
P-net Network Cable cat5 5m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
P-net Network Cable cat5 3m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
P-net Network Cable cat5 2m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
P-net Network Cable cat5 10m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر  یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
کابل شبکه کی نت با طول 10 متر -کابل شبکه CAT5 با طول 1000 سانتی متر – کیفیت و عملکرد مناسب -استفاده از کابل به منظور اتصال چند کامپیوتر و وسایل تحت شبکه
کابل شبکه کی نت با طول 5 متر : -کابل شبکه CAT5 با طول 500 سانتی متر – کیفیت و عملکرد مناسب -استفاده از کابل به منظور اتصال چند کامپیوتر و وسایل تحت شبکه
P-net Network Cable cat5 1m کابل  شبکه با کیفیت بالا انعطاف زیاد با دو سوکت اصلی شبکه اصلی برای اتصال مستقیم یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر  یک سال گارانتی بازرگانی منتخب نوین
D-Link NCB-5EUYELF1-5 5M Category 5e UTP Flat Patch Cord کیفیت ساخت بسیار بالا نصب بسیار آسان طول مناسب گارانتی ایزی (36 ماه)
D-Link NCB-5EUORGF1-5 5M Category 5e UTP Flat Patch Cord کیفیت ساخت بسیار بالا نصب بسیار آسان طول مناسب گارانتی ایزی (36 ماه)
D-Link NCB-5EUYELF1-3 3M Category 5e UTP Flat Patch Cord کیفیت ساخت بسیار بالا نصب بسیار آسان طول مناسب گارانتی ایزی (36 ماه)
D-Link NCB 5EUORGF1-3 3M Category 5e UTP Flat Patch Cord کیفیت ساخت بسیار بالا نصب بسیار آسان طول مناسب گارانتی ایزی (36 ماه)
محصول ۱ - ۲۵ از ۲۳