کابل پاور ماینر 3 در 1. 5 تمام مس در جه یک صنعتی به طول 1. 5 متر.
کابل 3 در 1. 5 پاور ماینر دارای طول کابل 1. همچنین کابل 3 در 1.
محصول ۱ - ۲۵ از ۲